Pracownia RTG

PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI oferuje wysokiej klasy badania w  zakresie diagnostyki radiologicznej przy użyciu nowoczesnej aparatury.

Nasza Pracownia Rtg wyposażona jest w aparat cyfrowy najnowszej generacji służący wykonywaniu zdjęć:
•    klatki piersiowej
•    układu kostno-stawowego: czaszki, kości kończyn, stawów, miednicy
•    każdego odcinka kręgosłupa
•    zatok, nosogardła
•    przeglądowych jamy brzusznej

Odpowiednie oprogramowanie umożliwia odpowiednie obrabianie zdjęcia -przybliżanie, powiększanie, kontrastowanie, uwypuklanie wybranych obszarów. Dzięki temu możemy otrzymać obraz dużo bardziej dokładny i szczegółowy. Otrzymane obrazy oglądane i opisywane są przez wysoko wykwalifikowanych lekarzy radiologów w systemie teleradiologii. Wyniki badań są w pełni wiarygodne i ułatwiają postawienie prawidłowej diagnozy i prowadzenie właściwego leczenia.

Zapewniamy:
•    badania bez konieczności wcześniejszej rejestracji
•    krótki czas oczekiwania na wynik (5 minut)
•    zdjęcia nagrywane na płytę CD (opcjonalnie wydruk na kliszy lub papierze fotograficznym)
•    bardzo niską dawkę emisji  promieniowania X, bezpieczną dla dzieci i młodzieży (dwukrotnie mniejszą w porównaniu z aparatami analogowymi)
•    archiwizowanie badań na dysku twardym, pozwalające na wykonanie w każdej chwili dodatkowej kopii

CENNIK